Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı nedeni ile bir mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu mesajından şunları belirtti “Türkiye’nin ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesinde alın teri ve emeği bulunan emekçi kardeşlerimizin hak arama mücadelesinin simgesi olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı; başta işçiler olmak üzere bütün çalışanlara kutlu olsun.

Ülke ekonomisinin temel taşı olan üretimin en önemli bileşeni çalışanlardır. Çalışanların hak ettikleri yaşam standardına kavuşmaları, sosyal adaleti sağlayacağı gibi, toplumsal anlamda da birçok sorunun ortadan kalkmasını sağlayacaktır. 

Gelişmiş ülkelerdeki çalışma şartları, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konuları ile ülkemizdeki şartları karşılaştırdığımızda, ne yazık ki bu konuda istenilen düzeyde olmadığımızı görüyoruz. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki şartlarının iyileştirilmesi hepimizin temennisidir.

Emeğin en yüce değer olduğu bilinciyle, ülkemizin kalkınması noktasında, üretimin temel taşı olan  bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramını kutluyorum.