Kırşehir Belediyesi - Resim Başlığı Buraya Gelecek
28.02.17 10:00

Kırşehir Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde geri dönüşümü mümkün olan atık ve ambalaj atıklarının kaynağında ayrı olarak toplanmasını, taşınmasını, ayrıştırılmasını, geçici depolanmasını ve mevcut atıklarının ekonomiye kazandırılması işletme ve imtiyaz hakkının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51 (g) . maddesine göre pazarlık usulü ile 5 ( Beş) yıllığına ihaleye çıkarılmıştır.