Kırşehir Belediyesi - Resim Başlığı Buraya Gelecek
19.06.17 16:16
           
            Şehrimizin Muhtelif Bölgelerinde bulunan ve Mülkiyetleri çeşitli Kooperatif ve Şahıs adlarına kayıtlı Kooperatif arsalarının Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarih 66 sayılı kararına istinaden müracat eden kooperatiflere istenildiğinde inşaat ruhsatları yenilenerek, istenildiği takdirde ise şerh terkin işlemlerinin yapılması amacı ile 1 yıl süre ile başvuru süresi uzatılmalıdır.
            Gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Belediyemizin Emlak ve istimlak Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
                 İlanen duyurulur.