Kırşehir Belediyesi - Resim Başlığı Buraya Gelecek
06.22.17 12:21
      27.01.2015 tarihli ve 29249 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Ölçü ve Ölçü aletleri Muayene yönetmenliği gereğince periodik muayene süresi dolan sayaçların degiştirilmesi gerekmektedir. 
           Yukarıda bahsi geçen yönetmeliğe istinaden tesisatınızda takılı olan su sayacınız periyodik muayenesüresi dolduğu için tarafınızdan yeni bir su sayacı alınmak üzere Belediye Başkanlığımız Gelir Şefliğine müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
İletişim: 0 386 213 10 23 / Dahili 1311