Kırşehir Belediyesi - Resim Başlığı Buraya Gelecek
08.01.17 08:29

            Mülkiyetleri Kırşehir Belediyesine ait Şehrimizin muhtelif yerlerinde bulunan 33 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır.