Kırşehir Belediyesi - Resim Başlığı Buraya Gelecek
03.01.18 11:25

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 127. MADDESİNİN; GEÇİCİ 24. MADDESİ GEREĞİ TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞTE SINAV HAKKI KAZANIP KAZANAMADIKLARINA İLİŞKİN BAŞVURU SONUÇLARI.

01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları" Yönetmeliği kapsamında; Başkanlığımızda hizmet alımı kapsamında çalıştırılmakta olan ve işçi statüsüne geçirilmesi aşamasında oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından gerekli esas incelemeler yapılmıştır. İnceleme sonucunda başvurular “KABUL” ve “RED” olarak değerlendirilmiştir. Başvurusu “KABUL” edilen EK-1 listedeki personel sınava girmeye hak kazanmış olup, başvurusu “RED” edilen EK-2 listedeki personel ise Yönetmeliğin 36’ıncı Maddesi gereğince Kırşehir Valiliği bünyesinde oluşturulan İtiraz Komisyonuna ilan tarihinden itibaren 3 (Üç) gün içerisinde itiraz edebilirler. Yönetmeliğinin 35’inci Maddesi gereği yapılan ilan tebliğ yerine geçecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır. 01.03.2018

NOT: Sınava girmeye hak kazananlar belediye şirketinde işçi statüsüne geçirilmeye hak kazanmış anlamına gelmez. Sağlık raporlarının aldırılması işlemleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma çalışmaları devam etmektedir. Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik soruşturması sonuçlandırıldığı ve sağlık raporlarının aldırılması bittiğinde oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından personel durumları tekrar değerlendirilecek, durumları uygun görülenler ile sınavda başarılı olanlar belediye şirketinde işçi statüsüne geçirilme işlemlerine dahil edilecektir.