Kırşehir Belediyesi - Resim Başlığı Buraya Gelecek
06.03.18 13:11

 

01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları" Yönetmeliğinin 38'inci maddesi gereği; başvuruları kabul edilerek sınava girmelerinde sakınca görülmeyen şirket personellerin sınav işlemleri EK'te gönderilen plan doğrultusunda “Uygulamalı” olarak sınav kurulu tarafından icra edilecektir.

EK'te gönderilen plan doğrultusunda başvurusu kabul edilen ve sınava girmesinde sakınca bulunmayan tüm şirket personeli istenilen yerde ve zamanda hazır bulunacaktır. Çeşitli nedenlerde bulunmayan (İzin, istirahat, rapor vb.) personel ise ilgili Müdürlüğü tarafından çağrılacak ve sınava girmesi sağlanacaktır.Sınava katılmayan personel ise sınavda başarısız sayılacak, işçi statüsüne geçirilmeyecektir. Builan tebliğ yerine geçecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır. 06.03.2018

SINAV TAKVİMİ