Kırşehir Belediyesi - Resim Başlığı Buraya Gelecek
03.20.18 14:01
696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME’NİN 127. MADDESİNİN; GEÇİCİ 24. MADDESİ GEREĞİ TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SÜREKLİ VE GEÇİCİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAV SONUÇLARI 
01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları" Yönetmeliğinin 38'inci maddesi gereği; başvuruları kabul edilerek sınava girmelerinde sakınca görülmeyen şirket personellerin sınav işlemleri 07-09 Mart 2018 ve 12-13.03.2018 tarihleri arasında yerinde “Uygulamalı” olarak icra edilmiştir. 
 
 
 Sınav kurulu tarafından “Uygulamalı” olarak yapılan sınava katılan (892) Şirket personeli sınavda “Başarılı” olmuş olup, listesi EK’te sunulmuştur. Bu ilan tebliğ yerine geçecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.20.03.2018
 
NOT: Sağlık raporlarının sonuçları, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Sonuçlarına göre “Tespit Komisyonu” tarafından personelin durumları tekrar değerlendirilecek, durumları uygun görülenler ile sınavda başarılı olanlar belediye şirketinde işçi statüsüne geçirilme işlemlerine dahil edilecektir.