Kırşehir Belediyesi - Resim Başlığı Buraya Gelecek
18.09.18 08:50
KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TARLA KİRA İHALE İLANI
 
1- Şehrimizin Yenice, Aşıkpaşa, Kuşdilli, Kayabaşı ve Kındam mahallelerinde bulunan 29 adet tarla vasıflı taşınmaz 1 yıl nadas, 1 yıl ekim olmak üzere 2 yıllığına her biri beher dönüm kira muhammen bedeli 45,00TL’den 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.maddesi gereğince açık teklif usulü ve şartname hükümleri gereğince kiraya verilmek üzere ihalesi yapılacaktır.
2- İhale 28/09/2018 Cuma günü saat 14:30’da Yenice Mahallesi Terme Caddesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi zemin katında bulunan Belediye Meclis Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır. 
3- Tarlaların dönüm muhammen bedeli ile miktarlarının çarpımından doğacak meblanın %3’ü geçici teminat bedeli olarak alınacaktır. Geçici Teminat bedelinin en geç ihale günü ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir. 
4- İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;  
 a)   Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi 
 b)  Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak) 
c)  Geçici Teminat Makbuzu
d)  İhaleye Şirket bazında katılacak olanlar, Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri 
e)  Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
5- Bütün bu belgeler dosya şeklinde ihale günü ve saatinden önce İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. 
6- İhale ile ilgili Şartname ve geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden öğrenilebilecektir.