Belediye Meclisince gündemindeki konuları görüşmek üzere 09 Mayıs 2019 Perşembe günü
saat 14.00
’da Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. Birleşimi yapılacaktır.