11.28.17 09:02

Trafiğin şehirlerde insanlar ve araçlar için öenmli bir faktör olduğu bilinciyle, şehrimizi mevcut durumundan daha güzel, daha ileri bir düzeye taşımak amacıyla Ulaşım Master Planı
Belediyemizce hazırlatılmakta olup, şehrimiz trafiğinin artan araç ve nüfusa endekli olarak ileri zamanları da düşünerek yeni ulaşım hatlarının düzenleneceği, araç yolları, yaya yolları, bisiklet yollarının belirleneceği, otoparkların, kavşakların, trafik ışıklarının ve trafik işaretlerinin düzenleneceği bir bütüncül çalışmadır.