Erdoğan YİĞİT

                          Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü

                              

                     Telefon : 0 (386) 213 10 23 Dahili : 174

               Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Yönergesi