Tarih: 17.11.2021
BAŞKANIMIZ SELAHATTİN EKİCİOĞLU’NDAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu 2022-2025 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayına katılarak “İstanbul Sözleşmesi”nin önemini vurguladı

 

17 Kasım 2021 Çarşamba günü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde saat 10:00’dakiaçılışa Vali İbrahim Akın ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ile birlikte katılarak bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanımız Ekicioğlu, şunları ifade etti:

Diğer birçok alanda olduğu gibi Kadına yönelik şiddetle mücadele de çok yönlü, planlı ve bütüncül bir yaklaşımı gerektirir. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda toplumun tüm kesimlerini çalışmalara ortak etmek için kararlı ve sürdürülebilir eylem planlarının hazırlanması da bir o kadar önemlidir.

Ülkemiz için böylesi acil ve öncelikli bir konuda toplumun tüm paydaşlarıyla birlikte ortak hareket ederek ilgili tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve
politika boyutuyla bu süreçlere katılımı sağlanmalıdır.

Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de belirttiği üzere, ülkemizde kadın-
erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile
kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önemli yasal düzenlemeler konusunda toplumun ve şiddete maruz bırakılan kadınlarımızın da beklentileri doğrultusunda ivedilikle hayata geçirilmelidir.

İster kamusal alanda ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma biçimleri temel insan haklarının da ihlali anlamına gelir.

2022-2025 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı da bu kapsamda hepimiz için büyük önem taşımaktadır.

Kuşkusuz kadınların uzun yıllara dayanan mücadelesi sonucunda bugün çağdaş toplumlarda artık kadına yönelik şiddetin önemli bir insan hakkı ihlali olduğu yaygın biçimde kabul edilmekte ve Kadınların ayrımcılığa ve şiddete uğramadan yaşama hakkını güvence altına alınmaktadır.

Türkiye’de 1980’lerden itibaren taraf olunan uluslararası sözleşmeler, yasal düzenlemeler, şiddeti önlemek amacıyla oluşturulan mekanizmalar başta olmak üzere kadına yönelik şiddetin önlenmesi yönünde önemli adımlar atılmış olsa da bugün yeterli düzeyde kadına yönelik şiddetin önüne geçildiğini ifade etmek zordur.

Bu kapsamda İstanbul Sözleşmesi gibi kadının temel insan haklarına ve özgürlüklerine ilişkin uluslararası sözleşmelerin ulusal düzenlemeler karşısında üstün konuma getirildiği kazanımlar yok sayılmamalı ve kadınların istek ve eylemleri dikkate alınmalıdır. Gün geçmiyor ki kadına yönelik şiddet ve öldürme haberleriyle karşılaşmayalım. Cezasızlık kültürüyle güçlenen ve çoğalan failler, yargı ve koruma sistemlerinin el birliğiyle işlevsizleştirilmesi sebebiyle ödüllendirilirken susanların da faiiler kadar suçlu olduğunun bilinmesini isterim. Ve kadınlarla birlikte hepimiz “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” demeye devam edeceğiz.

2022-2025 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Hazırlık Çalıştayının, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması noktasında verimli sonuçlar doğurmasını diliyor, çalıştayın başarılı geçmesini temenni ediyorum.

Çağrı Merkezi
Copyright © 2020 T.C. Kırşehir Belediyesi | Tüm Hakları Saklıdır.
Ceviz Bilişim Web Tasarım
ONLİNE İŞLEMLER ASKIDA FATURA