MÜDÜRLÜKLER
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Su ve Kanalizasyon İşleri
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü