MÜDÜRLÜKLER
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü
Mali Hizmetler Müdürlüğü
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Dış İlişkiler Müdürlüğü
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü
Su ve Kanalizasyon İşleri
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Zabıta Müdürlüğü
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Bilgi İşlem Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
İtfaiye Müdürlüğü